دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد ویسکوز پارلا رنگ کهربایی
پارچه ژاکارد ویسکوز پارلا رنگ کهربایی
پارچه ژاکارد ویسکوز پارلا رنگ کهربایی

پارچه ژاکارد ویسکوز پارلا رنگ کهربایی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد ویسکوز پارلا رنگ آدامسی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد ویسکوز پارلا رنگ سرمه ای

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 150
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد کتی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90