دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد ویسکوز پالیز رنگ نقرآبی
پارچه ژاکارد ویسکوز پالیز رنگ نقرآبی
پارچه ژاکارد ویسکوز پالیز رنگ نقرآبی
پارچه ژاکارد ویسکوز پالیز رنگ نقرآبی

پارچه ژاکارد ویسکوز پالیز رنگ نقرآبی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد ویسکوز پالیز رنگ صورتی کبود لمه نقره ای

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد ویسکوز پالیز رنگ طوسی فسفری

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد ویسکوز پالیز رنگ سرمه ای لمه نقره ای

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد ویسکوز پالیز رنگ سدری فسفری

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد ویسکوز پالیز رنگ فسفری آدامسی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد ویسکوز پالیز رنگ زرد فندقی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد ویسکوز پالیز رنگ زرد طوسی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه ژاکارد ویسکوز پالیز رنگ نوک مدادی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 150
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد کتی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90