دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد ویسکوز پردیس رنگ قرمز
پارچه ژاکارد ویسکوز پردیس رنگ قرمز
پارچه ژاکارد ویسکوز پردیس رنگ قرمز

پارچه ژاکارد ویسکوز پردیس رنگ قرمز

۱۶۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد ویسکوز پردیس رنگ آبی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 150
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد مانتویی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90