دسته بندی پارچه ها
پارچه ژاکارد ویسکوز پیچک رنگ مشکی قرمز
پارچه ژاکارد ویسکوز پیچک رنگ مشکی قرمز
پارچه ژاکارد ویسکوز پیچک رنگ مشکی قرمز
پارچه ژاکارد ویسکوز پیچک رنگ مشکی قرمز

پارچه ژاکارد ویسکوز پیچک رنگ مشکی قرمز

۱۵۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه ژاکارد ویسکوز پیچک رنگ سرمه ای سبز

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 150
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد کتی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90