خرید آنلاین پارچه از فروشگاه اینترنتی پارچه نگار. فروش متنوع ترین پارچه ها مانتویی , نخی , تابستانه , زمستانه , بهاره , کرپ , مجلسی , ژاکارد باارسال رایگان


پارچه کشمیر (توییت) رنگ 431
پارچه کشمیر (توییت) رنگ 431
پارچه کشمیر (توییت) رنگ 431

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 431

1014655#

۳۱۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 346

۲۸۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 42 سرمه ای زرشکی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ طوسی مشکی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 41 زیتونی مشکی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 47 مولتی کالر

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 30 لته ای

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 388

۳۱۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 354

۲۸۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 43-2 سبزآبی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 345

۲۸۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 349

۳۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 40 آبی شکلاتی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 33-1 مولتی کالر

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 46-2 آبی مشکی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 50 آبی صورتی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 384

۲۸۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 389

۳۱۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 341

۳۱۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 33-2 مولتی کالر

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 39-1 یاسی مشکی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 39-2 مولتی کالر

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 37 یشمی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 370

۲۳۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 417

۲۸۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 43-5 آبی شکلاتی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 383

۲۸۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ سرمه ای مشکی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 43-3 کرم مشکی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 56 آجری

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 38 طوسی عنابی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 43-4 مولتی کالر

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 43-8 قرمز

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 393

۲۳۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 400

۲۸۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 45-2 نفتی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 17 یاسی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 43-1 صورتی مشکی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 44-1 صورتی طوسی

۲۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 176

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 385

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 434

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 45-1 سرمه ای

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 192

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 82

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 85

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 86

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 90

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 95

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 116

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 125

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 126

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 141

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 142

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 143

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 144

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 145

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 146

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 149

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 150

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 151

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 152

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 154

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 155

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 156

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 157

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 158

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 159

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 160

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 161

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 162

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 163

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 164

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 165

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 172

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 166

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 169

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 171

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 173

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 175

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 177

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 178

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 180

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 181

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 182

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 183

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 185

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 186

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 188

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 189

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 190

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 191

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 193

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 194

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 195

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 179

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 196

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 198

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 197

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 199

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 200

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 201

پارچه کشمیر (توییت) رنگ مولتی کالر

پارچه کشمیر (توییت) رنگ سبز

پارچه کشمیر (توییت) رنگ شکلاتی کاراملی

پارچه کشمیر (توییت) رنگ ارتشی مشکی

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 31-1 کهربایی

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 31-2 زیتونی کبود

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 36 بیسکوییتی

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 43-6 صورتی

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 43-7 صورتی سیز

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 44-2 آبی زرشکی

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 44-3 سرمه ای زرشکی

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 45-3

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 45-4 کاکایویی

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 46-1 کرم مشکی

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 55 طوسی تیره

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 57 آجری

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 58 مولتی کالر

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 59 نوک مدادی

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 61 سبز

پارچه کشمیر (توییت) رنگ ذغالی

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 338

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 339

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 343

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 347

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 350

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 352

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 353

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 355

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 358

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 377

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 379

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 386

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 387

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 390

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 394

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 395

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 396

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 397

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 398

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 405

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 407

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 408

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 410

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 412

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 415

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 416

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 418

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 419

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 420

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 432

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 436

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 437

پارچه کشمیر (توییت) رنگ 434

عرض 150
کاربری

کت, پالتویی

ضخامت

زمستانه

ایستایی

کتی

جنس

کشمیر طرحدار

نوع فروش متر

پارچه کشمیر (توییت)

پارچه توییت یا توئید به نوعی پارچه پشمی زمستانه گفته می شود که در آن از نخ پشمی چند رنگ برای بافت استفاده می شود. در این پارچه ممکن است نخ تار و چود با همدیگر متفاوت باشند. به دلیل استفاده از الیاف پشم در پارچه توییت، زیردست کمی زبر دارد و به اصطلاح نیش می زند.

ضخامت

ضخامت پارچه توییت یا کشمیر حدود ۱/۶۰ میلی متر است. این ضخامت برای پارچه پاییزه و زمستانه متوسط به شمار می آید اما به خاطر الیاف و نوع بافتی که دارد، مقاومت بسیار خوبی در برابر سرما و باد از خود نشان می دهد.

خرید پارچه کشمیر چهارخونه

وزن

وزن پارچه توییت حدود ۴۲۰ تا ۴۶۰ گرم بر مترمربع است. یعنی تکه پارچه ای با طول و عرض ۱ متر بین ۴۲۰ تا ۴۶۰ گرم وزن دارد.

لطافت

زیردست و تنخور این پارچه بین کمی نرم و کمی زبر متغیر است و علت آن استفاده از الیاف پشم طبیعی در آن است. این پارچه نیاز به آستردوزی یا لایی کشی دارد.

ایستایی

ایستایی پارچه توییت کتی و متوسط است.

کشسانی

این پارچه در جهت طول و عرض کشی نیست و انعطاف پذیری نیز ندارد.

آبرفت

این پارچه هیچ آبرفتی در طول و عرض خود ندارد.

روش شست و شو

پارچه توییت را با استفاده از ماشین لباسشویی، خشکشویی، روش دستی و خشک کن دستی می توان شست، فقط باید دقت کرد که از آب ۳۰ درجه برای شست و شو استفاده شود. آب گرم و داغ باعث نمدی شدن پارچه توییت می شود.

ثبات رنگ

ثبات رنگ این پارچه بالا است و هنگام شست و شو رنگ پس نمی دهد. برای جلوگیری از بور شدن پارچه، از شوینده های حاوی سفیدکننده استفاده نشود.

چروک پذیری و اتوخور

چروک پذیری این پارچه کم و اتوخور آن بسیار خوب و مناسب است. اتوکشی با دمای متوسط اتو انجام شود. بهتر است اتوکشی بدون بخار و با همراهی یک لایه پارچه محافظ پنبه ای انجام گیرد.

اتورفت

پارچه توییت پس از تست اتورفت نشان داد که هیچ اتورفتی در طول و عرض خود ندارد.


گلوله شدن و پرز دهی

این پارچه پرز می دهد و با استفاده مداوم و مکرر در بخش هایی که در معرض سایش قرار دارند، گلوله می شود.

قیمت پارچه کشمیر

طرح

اغلب پارچه های توییت یا کشمیر دارای طرح پیه دو پل یا پرنس دوگال هستند.

کاربرد

از این پارچه برای دوخت کت کلاسیک، پالتو، مانتو پاییزه، کت کوتاه، دامن و اورشرت استفاده می شود.

ست کردن با پارچه های دیگر

پارچه های زمستانه مانند پارچه فوتر، پارچه چرم، پارچه موهر و پارچه پشمی برای ست کردن با پارچه توییت مناسب هستند.

 


بدون نظر

مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

در حال بارگذاری