دسته بندی پارچه ها
ژاکارد سیملی 2 رنگ 1
ژاکارد سیملی 2 رنگ 1
ژاکارد سیملی 2 رنگ 1
ژاکارد سیملی 2 رنگ 1

ژاکارد سیملی 2 رنگ 1

۱۶۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

ژاکارد سیملی 2 رنگ 2

۱۶۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 160
جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

ایستایی

آهاردار

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد دامنی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90