خرید آنلاین پارچه از فروشگاه اینترنتی پارچه نگار. فروش متنوع ترین پارچه ها مانتویی , نخی , تابستانه , زمستانه , بهاره , کرپ , مجلسی , ژاکارد باارسال رایگان

ژاکارد مشکی رنگ 322 عرض 145
ژاکارد مشکی رنگ 322 عرض 145
ژاکارد مشکی رنگ 322 عرض 145

ژاکارد مشکی رنگ 322 عرض 145

1005210#
لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

ژاکارد مشکی رنگ 3027

ژاکارد مشکی رنگ 203

ژاکارد مشکی رنگ 201

۱۸۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

ژاکارد مشکی رنگ 200

ژاکارد مشکی رنگ 199

ژاکارد مشکی رنگ 3204

ژاکارد مشکی رنگ 2 عرض 130 سانتی متر

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

ژاکارد مشکی رنگ 3236

ژاکارد مشکی رنگ 3224

ژاکارد مشکی رنگ 3186

ژاکارد مشکی رنگ 23

ژاکارد مشکی رنگ 21

ژاکارد مشکی رنگ 22

ژاکارد مشکی رنگ 3

ژاکارد مشکی رنگ 8

ژاکارد مشکی رنگ 126

ژاکارد مشکی رنگ 3252

ژاکارد مشکی رنگ 3523

ژاکارد مشکی رنگ 3524

ژاکارد مشکی رنگ 87

ژاکارد مشکی رنگ 208

ژاکارد مشکی رنگ 209

ژاکارد مشکی رنگ 210

ژاکارد مشکی رنگ 214

۳۸۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

ژاکارد مشکی رنگ 215

ژاکارد مشکی رنگ 216

ژاکارد مشکی رنگ 218

ژاکارد مشکی رنگ 219

ژاکارد مشکی رنگ 217

۳۸۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

ژاکارد مشکی رنگ 220

ژاکارد مشکی رنگ 222

ژاکارد مشکی رنگ 223

ژاکارد مشکی رنگ 224

ژاکارد مشکی رنگ 225

ژاکارد مشکی رنگ 226

ژاکارد مشکی رنگ 227

ژاکارد مشکی رنگ 30

ژاکارد مشکی رنگ 202 عرض 145

ژاکارد مشکی رنگ 323 عرض 125

ژاکارد مشکی رنگ 252

ژاکارد مشکی رنگ 257

ژاکارد مشکی رنگ 324 عرض 130

ژاکارد مشکی رنگ 325 عرض 135

ژاکارد مشکی رنگ 326 عرض 135

ژاکارد مشکی رنگ 328 عرض 125

۳۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

ژاکارد مشکی رنگ 329 عرض 140

ژاکارد مشکی رنگ 331 عرض 150

ژاکارد مشکی رنگ 332 عرض 150

ژاکارد مشکی رنگ 333 عرض 125

ژاکارد مشکی رنگ 334 عرض 125

ژاکارد مشکی رنگ مشکی

ژاکارد مشکی رنگ مشکی

ژاکارد مشکی رنگ مشکی

ژاکارد مشکی رنگ 19

۳۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

ژاکارد مشکی رنگ 20

۳۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

ژاکارد مشکی رنگ 28

۳۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

ژاکارد مشکی رنگ 30

۳۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

ژاکارد مشکی رنگ 31

۳۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

ژاکارد مشکی رنگ 66

۳۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

ژاکارد مشکی رنگ 88

۳۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

ژاکارد مشکی رنگ 560

۳۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

ژاکارد مشکی رنگ 561

ژاکارد مشکی رنگ 562

۳۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

ژاکارد مشکی رنگ 563

۳۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

ژاکارد مشکی رنگ 564

۳۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

ژاکارد مشکی رنگ 656

ژاکارد مشکی رنگ 658

ژاکارد مشکی رنگ 659

۳۲۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 140
ایستایی

متوسط

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد کتی

جنس

ژاکارد ویسکوز


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

در حال بارگذاری