دسته بندی پارچه ها
ژاکارد مشکی رنگ 3524
ژاکارد مشکی رنگ 3524
ژاکارد مشکی رنگ 3524

ژاکارد مشکی رنگ 3524

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

ژاکارد مشکی رنگ 3027

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

ژاکارد مشکی رنگ 203

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

ژاکارد مشکی رنگ 201

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

ژاکارد مشکی رنگ 200

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

ژاکارد مشکی رنگ 199

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

ژاکارد مشکی رنگ 13

۹۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

ژاکارد مشکی رنگ 15

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

ژاکارد مشکی رنگ 3068

۱۵۸,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 140
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

ضخامت

متوسط

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد کتی


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90