دسته بندی پارچه ها
ژاکارد ویسکوز لاجورد 109 رنگ طوسی زرد
ژاکارد ویسکوز لاجورد 109 رنگ طوسی زرد
ژاکارد ویسکوز لاجورد 109 رنگ طوسی زرد
ژاکارد ویسکوز لاجورد 109 رنگ طوسی زرد

ژاکارد ویسکوز لاجورد 109 رنگ طوسی زرد

۱۶۸,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید
عرض 150
ایستایی

متوسط

جنس

ژاکارد

کاربری

ژاکارد مانتویی, ژاکارد کتی, ژاکارد پیراهنی

ضخامت

بهاره


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90