دسته بندی پارچه ها
کرپ کش طرح دار رنگ 103
کرپ کش طرح دار رنگ 103
کرپ کش طرح دار رنگ 103
کرپ کش طرح دار رنگ 103

کرپ کش طرح دار رنگ 103

۹۰,۰۰۰ تومان

لطفا مقدار پارچه را وارد کنید

رنگبندی

کرپ کش طرح دار رنگ 27

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 29

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 30

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 31

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 32

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 33

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 34

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 35

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 37

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 38

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 39

کرپ کش طرح دار رنگ 41

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 43

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 44

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 51

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 53

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 55

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 57

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 59

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 63

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 67

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 73

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 74

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 79

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 76

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 78

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 81

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 82

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 84

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 85

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 1

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 5

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 6

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 9

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 12

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 17

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 18

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 23

کرپ کش طرح دار رنگ 2

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 70

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 75

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 90

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 100

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 101

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 111

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 119

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 93

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 98

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 104

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 105

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 108

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 109

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 115

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 117

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 95

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 96

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 89

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 94

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 112

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 113

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 91

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 92

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 97

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 99

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 110

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 114

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 116

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 107

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 102-1

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید

کرپ کش طرح دار رنگ 102-2

۹۰,۰۰۰ تومان

اضافه به سبد خرید
عرض 150
جنس

کرپ

ضخامت

متوسط

ایستایی

لخت

کاربری

پیراهن

پارچه کرپ کش طرحدار

پارچه کش طرحدار پارچه بسیار لطیف و نرمی است. این پارچه با وجود ضخامت و تراکم متوسطی که دارد، به خاطر الیاف آن برای بهار و تابستان مناسب است. چاپ این پارچه دیجیتال است و از کیفیت و ثبات رنگی بالایی برخوردار است. تنوع طرح پارچه کرپ کش بسیار بالا است.

ضخامت

ضخامت پارچه کرپ کش طرحدار متوسط است. ضخامت این پارچه ۴۶/۰ میلی متر است.

ابعاد

عرض مفید پارچه کرپ کش طرحدار ۱۴۰ سانتی متر است. برای محاسبه پارچه مورد نیازتان به عرض پارچه نیز توجه کنید.

لطافت

این پارچه بسیار نرم و لطیف است و در تماس با پوست بدن کاملا زیردست لطیف و راحت آن را احساس می کنید.

ایستایی

ایستایی این پارچه کتی است و به هیچ عنوان خشک و زبر نیست. چین و شکن پارچه کرپ کش طرحدار بسیار نرم و زیبا است.

کشسانی

پارچه کرپ کش طرحدار در جهت عرض پارچه کشی است و در جهت طول پارچه بدون کش می باشد.

چروک پذیری و اتوخور

پارچه کرپ کش طرحدار چروک پذیری کم اما اتوخور بسیار خوبی دارد. اتوکشی به صورت مستقیم و با دمای متوسط انجام گیرد.

آبرفت

این پارچه پس از آزمایش آبکشی ۸ ساعته نشان داد که به هیچ وجه آبرفت ندارد.

اتورفت

پارچه کرپ کش طرحدار در جهت طول پارچه ۴٪ اتورفت دارد. بدین معنی که پس از اتوکشی ۱ متر پارچه کرپ کش طرحدار، ۴ سانتی متر از طول آن کاسته می شود. برای حل این مساله باید پارچه را قبل از برش به طور کامل اتوکشی نمایید.

پرز دادن و گلوله شدن

پارچه کرپ کش طرحدار پرز نمی دهد و گلوله نمی شود.

شست و شو

این پارچه را با آب ۳۰ درجه و با روش دستی و با روش ماشینی می توان شست. از شست و شو با شوینده های حاوی سفید کننده اجتناب کنید.

ثبات رنگ

پارچه کرپ کش طرحدار ثبات رنگ بالایی دارد و در شست و شو رنگ پس نمی دهد و بور نمی شود.

کاربرد

این پارچه برای دوخت کت، مانتو، کت و شلوار و لباس های دخترانه مناسب است.

طرح

تنوع طرح های پارچه کرپ کش بسیار زیاد است. به دلیل دیجیتال بودن چاپ این پارچه، تنوع نقوش آن بسیار چشمگیر است. طرح های پلنگی و گلدار که طرفداران زیادی دارد نیز در این بین دیده می شود.

ست کردن با پارچه ساده

انواع پارچه های کرپ کش ساده و کتان کش و گاباردین برای ترکیب با این پارچه مورد استفاده مورد استفاده قرار می گیرند.

وزن

وزن پارچه کرپ کش طرحدار ۱۷۹ گرم بر مترمربع است. یعنی به هر تکه پارچه ۱ در ۱ مترمربع، ۱۷۹ گرم وزن دارد.


مقدار پارچه ای که میخواهید را وارد کنید

متر
سانتی متر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90